Home / Tag Archives: Gia sư giáo viên Đà Nẵng (page 29)

Tag Archives: Gia sư giáo viên Đà Nẵng

GIÁO TRÌNH TOÁN CẤP CAO CỦA MỸ (Tập 1)-Giải Tích

Toán cao cấp là một môn khó học yêu cầu sinh viên phải học chăm chỉ mới có thể làm được các bài tập của nó .Trong thực tế ,toán cao cấp thường được sử dụng cho chuyên ngành kinh doanh như quản trị kinh doanh ,ngân hàng ,kế toán…

Read More »
Call Now Button